Çerez Kullanımı

ANKA PLUS ORGANİZASYON TURİZM VE OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun özet olarak; kişisel verileri, bunların işlenmesini ve korunmasını tanımlamakta, özellikle kişisel verilerin işlenmesinin ve korunması şartlarını genel hatlarıyla belirlemekte, ek olarak işleme ve koruma kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları tespit etmektedir.

YOLCU.COM olarak, değerli müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu Çerez Politikasına ilişkin bilgilendirme metni YOLCU.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nda belirlenen esaslara uygun olarak tanzim edilmiştir.

YOLCU.COM tarafından işletilmekte olan internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya YOLCU.COM tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların/müşterilerin bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. 

İşbu Politika ’da YOLCU.COM tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. 

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler internete erişim sağlayan araçlarınızla internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla aktarılan ve biriktirilen küçük metin dosyalarıdır. 

YOLCU.COM olarak internet sitelerimizde ve diğer platformlarımızda çerez kullanılmasının amaçları şu şekildedir;

    • İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha eğlenceli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını, işlevselliğini ve internet sitelerine olan ziyaretlerinizi artırmak,

    • İnternet Sitesini geliştirmek, internet sitesi üzerinden kullanıcılara yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirmek;

    • Trafik istatistiklerine ilişkin verilerin toplanması 

    • İnternet reklamcılığı, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi kullanıcılara özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, kullanıcıların tercihleri ve son satın almaları göz önünde bulundurarak kullanıcılara ticari tekliflerde bulunmak,

    • İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve YOLCU.COM’ın hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler süre bakımından ve ait oldukları alan adına göre sınıflandırılmaktadır. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade etmektedir. Kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. 

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ikiye ayrılmaktadır: İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur. 

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

YOLCU.COM, internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

    a. Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: YOLCU.COM’ın internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

    b. İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: YOLCU.COM’ın internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

    c. Performansa Yönelik Kullanımlar: YOLCU.COM’ın internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın arttırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların YOLCU.COM’ın internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.

    d. Reklam Amaçlı Kullanımlar: YOLCU.COM’a veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. 

ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME 

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda YOLCU.COM’ internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILARI 

YOLCU.COM’ın internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

YOLCU.COM’ın internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin YOLCU.COM’dan bağımsız olduğu ve YOLCU.COM’ın üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.